Privacy Statement

Privacy Statement van Harmony Labradoodles

(Versie 05-01-2024)


Wij zijn Harmony Labradoodles, een eenmanszaak geregistreerd onder KvK nummer 77292693 te Berkel en Rodenrijs. Wij zijn bereikbaar via info@harmony-labradoodles.nl

Wij verzamelen de persoonsgegevens die je zelf aan ons geeft, als je ons mailt of als je contactgegevens invult via onze website.

Wij verzamelen daarnaast heel beperkt persoonsgegevens over jou, als je onze website bezoekt.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens, als klant, als bezoeker van onze website, alleen voor de volgende doelen:

– voor het (technisch) onderhouden en verbeteren van onze website
– voor het beheren van ons klantenbestand
– om telefonisch, per post of per e-mail contact met je op te kunnen nemen over onze eigen diensten

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens. We verzamelen géén informatie over jou bij andere organisaties. We doen ook niet aan profiling.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We verstrekken de gegevens op geen enkele manier aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij persoonsgegevens van je verwerken, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen.

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Harmony Labradoodles gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@harmony-labradoodles.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@harmony-labradoodles.nl. Harmony Labradoodles heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Er wordt gebruik gemaakt van een Nederlandse hosting partij die zijn servers in Nederland heeft staan.
– Geautomatiseerde updates van WordPress software en plugins.
– De website heeft een Firewall.
– Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding genaamd TLS.
Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (harmony-labdradoodles.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.